Úvod »

Nekomerční konference pro popularizaci mezinárodních technických norem pro podporu systému řízení ITIng. Daniel Kardoš Ing. Daniel Kardoš Ing. Daniel Kardoš

Ing. Daniel Kardoš Ing. Daniel Kardoš Ing. Daniel Kardoš

ISO normy - podpory řízení IT: