Konference » Konference 2002 » Program »

Program druhého ročníku semináře

Ing. Daniel Kardoš, zakladatel subkomise pro zdravotnickou informatiku při ČSNI si dovoluje pozvat Vás a Vaše kolegy na bezplatný seminář pod odbornou patronací Prof. RNDr. Jiřího Vaníčka, CSc., předsedy České technické normalizační komise pro Informační technologie (TNK 20) a stálého představitele ČR v mezinárodním normalizačním výboru ISO/IEC JTC1/SC7 Information Technology - Software Engineering.

Politickou záštitu nad seminářem převzali:
- Prof. Mudr. Bohumil Fišer, CSc., ministr zdravotnictví,
- Ing. Zdeněk Škromach, předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR,
- Vladimír Mlynář, člen podvýboru pro telekomunikace, pošty a informační systémy PSP ČR.

Program semináře

Hodina Téma (přednášející)
08:45 hod Zahájení semináře. Úvodní slovo politických garantů.
09:00 hod Měření kvality softwarových produktů.
(Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie (TNK 20))
09:25 hod Přístupy k hodnocení činnosti a výsledků zdravotnických systémů v aktivitách OECD a WHO.
(MUDr. Petr Háva, CSc., ředitel IZPE)
09:50 hod Satelitní účty zdraví.
(Bc. Linda Forejtová, vědecký pracovník IZPE)
10:15 hod Přes měření ke kvalitě a efektivitě.
(MUDr. Aleš Bourek, náměstek centra pro kvalitu ve zdravotnictví, SZU Praha, odd. zdravot. informatiky, biofyz. ústav LF MU Brno)
10:40 hod Využití procesního řízení při správě nemocničního informačního systému ve VFN.
(Ing. Jiří Haase, náměstek pro informatiku VFN, koordinátor SFN-SI)
11:05 hod Elektronický podpis a identifikace osob pomocí čipových karet na MPSV.
(Ing. Roman Kučera, ředitel odboru informatiky MPSV)
11:30 hod Zobecnění výsledků hodnocení kvality NIS.
(Ing. Daniel Kardoš, FN na Bulovce, ČZU, TNK 20)
11:45 hod Diskuse.
12:00 hod Přestávka, občerstvení.
12:15 hod Unifik. metodika účetnictví a rozpočtu jako základ transparentnosti a účelnosti financování rozpočt. a příspěvk. obl. zdravotnictví.
(Ing. Jaromír Řezáč, GORDIC s.r.o. generální ředitel)
12:40 hod Ekonomický informační systém FEIS ve zdravotnictví.
(Ing. Roman Koref, MERLIN spol. s r.o., ředitel pobočky Havlíčkův Brod)
13:05 hod Informační systémy ve zdravotnictví. Nové vývojové trendy.
(Ing.Michal Citavý, PCS Systems s.r.o., obchodní ředitel)
13:30 hod Využití MIS Management Solutions firmy SMS k řízení lékové politiky FNsP Ostrava.
(RNDr. Rostislav Matera, FNsP Ostrava)
14:40 hod Softwarový audit bez rizika.
(Ing. Adam Mikula, FairNet Systems, s.r.o.)
13:55 hod Identifikace a bezpečný přenos dat s využitím čipové karty ve zdravotnictví.
(Ing. Bohuslav Šimek, PVT a.s. - CHIP)
14:20 hod Závěr.

nahoru nahoru