Konference » Konference 2001 » Program »

Program prvního ročníku semináře

Seminář připravil a organizoval Ing. Daniel Kardoš, zakladatel subkomise pro zdravotnickou informatiku při ČSNI a bývalý ředitel odboru informatiky ministerstva zdravotnictví.

Odbornou patronaci převzal Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie (TNK 20) a stálý představitel ČR v mezinárodním normalizačním výboru ISO/IEC JTC1/SC7 Information Technology - Software Engineering.

Politickou záštitu nad seminářem převzali:
- Ing. Zdeněk Škromach, předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR,
- Vladimír Mlynář, člen podvýboru pro telekomunikace, pošty a informační systémy PSP ČR.

Program semináře

Hodina Téma (přednášející)
10:00 hod Zdravotnické informační normy v ČR a přehled evropských norem. (Ing. Daniel Kardoš)
10:30 hod Jakost informačních produktů z hlediska potřeb zdravotnické informatiky. (Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.)
11:00 hod Čipové karty a problematika identifikace ve zdravotní péči. (Ing. Daniel Kardoš)
11:30 hod Citlivá data ve zdravotnictví a jejich ochrana. Bezpečnost předávání dat v počítačových sítích. (Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.)
12:00 hod Diskuse.
12:30 hod Občerstvení, oběd.
13:00 hod Manažerský informační systém a jeho aplikace ve zdravotnictví. (Ing. Roman Koref, MERLIN, spol. s r.o.)
13:25 hod NIS a minimalizace rizika návratnosti investic. (Ing. Milan Kudrna, STAPRO s.r.o.)
13:50 hod Outsourcing NIS – jedna z forem minimalizace investičních rizik. (Doc. Ing. Jan Münz, CSc., Siemens Medical Solutions HS)
14:15 hod Multifunkčnost čipových karet ve veřejné správě. (Ing. Bohuslav Šimek, PVT, a.s. - CHIP)
14:40 hod Softwarový audit bez rizika. (Ing. Adam Mikula, FairNet Systems, s.r.o.)
15:05 hod Autentizace uživatele a přístup k informacím. (Ing. Václav Novák, Veridicom s.r.o.)