Konference » Konference 2014 »

Konference 2014

Dvanácty ročník konference

Dvanácty ročník konference Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví, proběhl 4.11.2014, pod záštitou poslance

Program ke stažení

Foto z konference:

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4,

Příspěvky ke stažení:

Mgr. Václav Borovička
Národní centrum kybernetické bezpečnosti
Legislativní rámec zabezpečení kybernetické bezpečnosti České republiky

Daniel Bagge, M. A.
Národní centrum kybernetické bezpečnosti
Nová strategie kybernetické bezpečnosti a určování kritické informační infrastruktury

Mgr. Radim Ošťádal
Národní centrum kybernetické bezpečnosti
Činnost vládního dohledového pracoviště – GovCERT

Mgr. Bohdan Urban
ředitel odboru eGovernementu Ministerstva vnitra
Vize Ministerstva vnitra v oblasti klíčových projektů eGovernementu a aspekty kybernetické bezpečnosti

Ing. Fares Shima
ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Kybernetická bezpečnost resortních IS

Ing. Daniel Kardoš, Ph.D.
vedoucí oddělení pro architekturu ICT MPSV, externí posuzovatel ČIA pro oblast ISMS
ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systém řízení bezpečnosti informací a zákon o kybernetické bezpečnosti