Konference » Konference 2013 »

Konference 2013

Jedenáctý ročník konference

Jedenáctý ročníkem konference Řízení kvality a bezpečnosti ICT v souladu s ISO, proběhl 25. 2. 2013, ve spolupráci s

Program ke stažení

Foto z konference:

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Příspěvky ke stažení:

Ing. Fares Shima
ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Připravované kroky v oblasti elektronizace zdravotnictví

Ing. Vladimír Görner, CSc., MBA.
auditor, United Registrar of Systems
Management kontinuity činností organizace

Ing. Martin Papík, Ph.D.
architekt, AV ČR
Hodnocení jakosti software

David Všetula
Sales Manager pro ČR a SR, AVG Technologies CZ
Mobilní zařízení a wifi v ohrožení

Ing. Lenka Žďárská
quality manager a externí auditor certifikačních orgánů, BMT Medical Technology s.r.o.
Systém managementu kvality a vyhláška MZČR 306/2012 Sb.

Mgr. Lucie Brožková
ředitelka, Agentura Sluníčko
Certifikace ISO 9001 v terénních službách z pohledu certifikované organizace

Ing. Daniel Kardoš, Ph.D.
poradce, auditor, školitel ISMS, ITIL, QMS, zástupce ČR v ISO, CEN
Sběr bezpečnostních auditních záznamů z činností vykonaných nad elektronickou zdravotnickou dokumentací

MUDr. Michal Krutský
ředitel, LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.
Systémy řízení kvality ve zdravotnictví, praxe z pohledu auditora Novinka na obzoru