Konference » Konference 2010 »

Konference 2010

Desáty ročník konference

Desáty ročníkem konference Řízení kvality a bezpečnosti ICT v souladu s ISO, proběhl 29. 11. 2010, ve spolupráci s

Program ke stažení

Foto z konference:

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Příspěvky ke stažení:

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
zástupce vedoucího katedry informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie
Aktuální stav mezinárodní normalizace kvality softwaru a systému

Jaroslav Šustr
vedoucí projektu, S.ICZ a.s.
Komplexní zajištění bezpečnosti informací v resortu zdravotnictví

Ing. Daniel Kardoš, Ph.D.
poradce, školitel ISMS, ITIL, QMS, spolupracovník UNMZ, ČIA, zástupce ČR v ISO, CEN
ČSN EN ISO 27799 - Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002

Ing. Milan Svoboda
inspekční orgány, Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Nová role akreditace

Ing. Jana Blažková
manažerka bezpečnosti informací, Ústav zdravotnických informací a statistiky
Minimum informační bezpečnosti pro uživatele a aktuální informace z Rady Evropy

MUDr.Rudolf Střítecký
vedoucí IZMS, Fm J.Hradec, VŠE Praha
Několik teoretických poznámek ke kvalitě českého zdravotnictví v zrcadle systémového přístupu

Tomáš Urbánek
manažer kvality a bezpečnosti informací, Koordinační středisko pro rezortní informační systémy
Zkušenosti z procesu návrhu a zavedení dohody o úrovní poskytovaných služeb transplantačního registru (podle normy ISO 20 000-1)