Konference » Konference 2008 »

Konference 2008

Osmý ročník semináře

Záštitu nad osmým ročníkem semináře s názvem Řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů, který proběhl 22.5.2008 převzal:

Program semináře: Řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů. Program ke stažení

Foto ze semináře:

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Příspěvky ke stažení:

Ing. Eva Černá
Český institut pro akreditaci, o.p.s
Akreditační systém v ČR a EU 

Ing. Fares Shima
ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Kvalita a bezpečnost IT ve zdravotnictví

RNDr. Jiří Malátek
vedoucí odd. projekce a programování Ministerstva vnitra ČR
Zkušenosti s bezpečností v podmínkách již dlouhodobě provozovaných systémů

Ing. Petr Soukenka
ředitel Odboru bezpečnosti VZP ČR
Projekt zavádění jednotné bezpečnostní politiky v prostředí VZP ČR

Ing. Robert Fialka, MBA
Koordinační středisko pro rezortní informační systémy
Zkušenosti ze zavádění systému řízení podle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 10006 a ČSN ISO/IEC 27001 v KSRZIS

Radomíra Schweitzerová, DiS.
vedoucí oddělení interního auditu, Nem. Břeclav, p.o.
Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci

Ing. Daniel Kardoš
pedagog PEF ČZU, externí posuzovatel ČIA, člen TNK 20
Integrovaný systém řízení kvality, projektu, bezpečnosti a informačních služeb podle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 10006, ČSN ISO/IEC 27001, 27002 a ČSN ISO/IEC 20000-1, 20000-2

Ing. Robert Pergl
Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze
Plánování zajištění jakosti produktu dle ISO/IEC 9126 Princip a představení praktického řešení(ppt)
Plánování zajištění jakosti produktu dle ISO/IEC 9126 Princip a představení praktického řešení(doc)

Otakar Táborský
programátor alternativního systému PDIS a ASISTENT
Alternativní systém pro vedení zdravotnické dokumentace na internetu PDIS
Systém kontroly práce administrativního personálu ASISTENT

Ing. Roman Prášek, Ph.D.
auditor TÜV SUD Czech s.r.o.
Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

RNDr. & RNDr. Vladimír Mazálek, Ph.D., MBA
auditor TÜV SUD Czech s.r.o.
Moderovaná diskuse - Zkušenosti z certifikace systému řízení ochrany zdravotnických informací podle ČSN ISO 9001 a ČSN ISO/IEC 27001 v KSRZIS