Konference » Konference 2007 »

Konference 2007

Sedmý ročník semináře

Sedmý ročník semináře proběhl v Nemocnici Břeclav dne 26.11.2007.

Program semináře: Systém řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví a ve veřejné správě. Program ke stažení

Příspěvky ke stažení:

MUDr. Janka Bambasová
ředitelka Nemocnice Břeclav
Zahajení semináře

Ing. Fares Shima
ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Ochrana informací je nejdůležitějším prvkem systému kvality IT ve zdravotnictví

Stanislava Konečná
vedoucí odboru kanceláře starosty Města Vsetín
Zkušenosti ze zavádění systému řízení ochrany informací podle ČSN BS 7799 -2 a ČSN ISO/IEC 27001 ve městě Vsetín

František Henkl
manager kvality a bezpečnosti Koordinačního střediska pro rezortní informační systémy
Zkušenosti ze zavádění systému řízení ochrany zdravotnických informací podle ČSN ISO/IEC 27001 v KSRZIS

RNDr. & RNDr. Vladimír Mazálek, Ph.D., MBA
vedoucí auditor ISMS podle ČSN ISO/IEC 27001 TÜV SUD Czech s.r.o
Zkušenosti z certifikace systému řízení ochrany zdravotnických informací podle ČSN ISO/IEC 27001 v KSRZIS

Ing. Daniel Kardoš
pedagog PEF ČZU, externí posuzovatel ČIA, člen TNK 20
Úvod do systému řízení ochrany zdravotnických informací podle ČSN ISO/IEC 27001

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
zástupce vedoucího katedry informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie
Prezentace - Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace (aktuální informace)
Document - Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace (aktuální informace)

Ing. Daniel Kardoš
pedagog PEF ČZU
Alternativní systém pro vedení zdravotnické dokumentace na internetu PDIS