Konference » Konference 2006 »

Konference 2006

Šestý ročník semináře

Záštitu nad šestým ročníkem semináře s názvem Řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů v souvislostech mezinárodního akreditačního procesu, který proběhl 10.5. 2006 převzal:

Program semináře: Řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů v souvislostech mezinárodního akreditačního procesu. Program ke stažení

Příspěvky ke stažení:

Ing. Eva Horáková
zástupce ředitele odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Ověřování kvality řízení informačních systémů a kvality informačních produktů není alternativou, ale nutností

Ing. Martin Matušů, CSc.
Český institut pro akreditaci, o.p.s
Akreditační systém v ČR – Český institut pro akreditaci

Ing. Simon Palupčík
Český institut pro akreditaci, o.p.s
Akreditační systém v ČR – kvalita produktů IT

Ing. Petr Wallenfels
Český normalizační institut
Technické normy v ČR – Informační technologie

Ing. Petr Hanzlíček
poradce Ministerstva zdravotnictví ČR
Současné aktivity CEN/TC251 v oblasti norem zdravotnické informatiky

Ing. Daniel Kardoš
Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, člen České technické normalizační komise pro informační technologie
Ochrana citlivých zdravotnických dat pacientů systémem řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN BS 7799-2:2004

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
zástupce vedoucího katedry informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie
Jak postupovat při hodnocení jakosti softwarových produktů