Konference » Konference 2005 »

Konference 2005

Pátý ročník semináře

Záštitu nad patým ročníkem semináře s názvem Řízení kvality informačních systémů ve zdravotnictví, který proběhl 2.6. 2005 převzal:

Program semináře: Řízení kvality informačních systémů ve zdravotnictví. Program ke stažení

Příspěvky ke stažení:

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
zástupce vedoucího katedry informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita
v Praze (PEF ČZU), předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie (TNK 20)
Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace
Text

Ing. Eva Černá, Ing. Martina Bednářová
Český institut pro akreditaci, o.p.s
Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby

Ing. Miloslav Vomočil
vedoucí oddělení všeobecných norem, Český normalizační institut
Zabezpečování tvorby technických norem v ČR. Technické normy zdravotnické informatiky v systémech managementu kvality
Text

Ing. Marie Šebestová
CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Certifikace systémů řízení v ČR

Ing. František Steiner
auditor Elektrotechnického zkušebního ústavu, Západočeská univerzita Plzeň
Principy posuzování kvality software podle ČSN ISO/IEC 12119

MUDr. Miroslav Kavka
ředitel Nemocnice Znojmo
Řízení kvality v Nemocnici Znojmo a jeho podpora informačními systémy

Ing. Věra Kovářová
AKORD Software s.r.o.
Softwarové nástroje pro sledování a vyhodnocování kvality řízení - část 1/3
Softwarové nástroje pro sledování a vyhodnocování kvality řízení - část 2/3
Softwarové nástroje pro sledování a vyhodnocování kvality řízení - část 3/3

Ing. Bohumil Nekula
GORDIC s.r.o.
Spisová služba jako nástroj podpory řízení kvality procesů - část 1/2
Spisová služba jako nástroj podpory řízení kvality procesů - část 2/2
Text

MUDr. Libor Straka
analytik a jednatel DERS, s.r.o.
Zkušenosti z paralelního zavádění informačních systémů podporujících systémy řízení jakosti

Ing. Daniel Kardoš
Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze (PEF ČZU), člen České technické normalizační
komise pro Informační technologie TNK 20
Porovnání legislativního zajištění minimální kvality řízení informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví ČR