Konference » Konference 2004 »

Konference 2004

Čtvrtý ročník semináře

Politickou záštitu nad připravovaným čtvrtým ročníkem semináře s názvem Řízení jakosti zdravotnických informačních systémů, který proběhne v druhém čtvrtletí roku 2004 již převzali:

Program semináře:
Řízení kvality informačních systémů ve zdravotnictví. Program ke stažení

Příspěvky ke stažení:

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
zástupce vedoucího katedry informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita
v Praze (PEF ČZU) předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie (TNK 20)
Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace

prim. MUDr. Rudolf Střítecký
vedoucí institutu managementu zdravotnických služeb, Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
Co nevíme o kvalitě zdravotní péče v ČR

MUDr. Miroslav Kavka, ředitel Nemocnice Znojmo
MUDr. Roman Hrdina, manager kvality Nemocnice Znojmo
Ing.Lumír Koc, vedoucí odboru informačních technologii Nemocnice Znojmo
Informační strategie Nemocnice Znojmo

Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
pedagog katedry informačních technologií, Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně
manažer jakosti Relsie spol. s r. o.
Řízení bezpečnosti informačního systému a jeho kvalita

Ing. Stanislav Fiala
metodik a vnitřní auditor ISO 9001:2000 GORDIC s.r.o.
Atestace a standardizace metodiky, rozhraní a programového vybavení a jejich přínos k zefektivnění
procesů ve veřejném sektoru (konkrétní ukázka aplikace GINIS jako nástroje podpory pro
implementaci a udržování ISO9001:2000)

MUDr. Jan Burian, ředitel FN Brno
MUDr. Jaroslav Peprla, náměstek pro LPP pro SVLS
Informační strategie FN Brno

Ing. Daniel Kardoš
vedoucí oddělení tvorby metodik informačních systémů veřejné správy
Ministerstvo informatiky ČR, pedagog PEF ČZU, člen TNK 20
Legislativní zajištění minimální kvality řízení informačních systémů ve zdravotnictví