Konference » Konference 2003 »

Konference 2003

Třetí ročník semináře

Nad připravovaným třetím ročníkem semináře, který se uskuteční 20. 5. 2003 v IKEM Praha převzali záštitu:

Program semináře:
Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů IKEM 2003

Ke stažení: program | přihláška

Vyplněné přihlášky zasílejte na dkardos@seznam.cz.

Příspěvky ke stažení:

Ing. Daniel Kardoš
ředitel odboru normotvorby MI ČR, člen subkomise pro zdravotnickou informatiku při TNK 20
Systémová integrace je proces, který má potenciál zvýšit kvalitu IS

Mgr.Vlasta Mazánková
ředitelka Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
Národní zdravotnický informační systém – ukazatele pro řízení

MUDr. Jan Burian
ředitel FN Brno
Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče

Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
vedoucí Ústavu lékařské informatiky 2.LF UK
Posuzování kvality národních internetových zdrojů

Ing. Jiří Haase
náměstek pro informatiku VFN, koordinátor SFN-SI
Využití procesního řízení při správě nemocničního informačního systému

MUDr. Petr Háva, CSc.
ředitel Institutu zdravotnické politiky a ekonomiky
Možné přístupy k analýze hospodaření bývalých okresních nemocnic

Ing. Petr Hanzlíček
odborný poradce Ministerstva zdravotnictví
Standardy zdravotnické informatiky a jejich přejímání v ČR

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
předseda České technické normalizační komise pro Informační technologie (TNK 20) a stálý představitel ČR v mezinárodním normalizačním výboru ISO/IEC JTC1/SC7 Information Technology - Software Engineering
Připravovaná řada ISO/IEC 25000 pro jakost informačního produktu

Ing. Dagmar Járaiová
Siemens Business Services spol. s r.o.
Zkušenosti z první implementace informačního systému mySAP v české nemocnici - přínosy pro zákazníka

Ing. Jaromír Řezáč
generální ředitel Gordic spol. s r.o.
Jednotná metodika účetnictví společně s technologií pro sehrávání, sumarizace a datové sklady jako systém efektivního řízení organizací resortu zdravotnictví

Petra Divišová
VUMS Legend s.r.o.
Document management systém pro organizace

Ing. Roman Koref
Merlin spol. s r.o.
Certifikace jakosti a její vliv na kvalitu poskytovaných služeb

Ing. Michal Petrtyl
Oracle Czech s.r.o.
Ekonomické systémy na mezinárodních standardech - Evropská Unie očekává normalizované, standardní a transparentní účetní systémy

Ing. Petr Mašek
ICZ a.s.
Model Performance Quality and Strategy a jeho vazba na ekonomický informační systém zdravotnického zařízení